Aldatılan eşler mağdur olmayacak

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu aldatılan eşler için davalarda manevi tazminat istenip, istenmeyeceğini duyurdu.

Aldatılan eşler mağdur olmayacak
Aldatılan eşler mağdur olmayacak Gizem Zalimalioğlu

Hukuka aykırılık, duygusal yaşanılan travmatik olaylar kapsamında yeni alınması gereken ve ilgili mecralarca düzenlenen evlilik süresi içerisinde aldatılan eşler için kanun çıkarılması, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu tarafından konuşuldu. Alınan karara bağlı olarak duyuru Resmi Gazete yoluyla kamuoyuna ve ilgililere aktarıldı.

Evlilik süresinde iken aldatılan eş, boşanma kararı ile birlikte ödenecek maddi ve manevi tazminatları hakkında verilen karar oy çokluğu ile kesinleşti. Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Sistemi içerisinde aldatan tarafın aldatılan eşe manevi tazminat ödeyeceği tartışılan konular arasındaydı. Türk Medeni Kanunu'nun 174. maddesinin 2. fıkrasına göre "Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir" denildi. Bu koşullara göre açılan dava hükmünde karar verilmeden önce davacı ya da davalı avukatları konu ile ilgili gerekli görüşmeleri sağlayacak, kanıtlar sunulacak, hakimin gerek ve hak gördüğü kanıya göre ise aldatılma ve duygusal yıpranma halinde karşı taraf, aldatandan manevi tazminat isteyebilecek. Ancak bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise aldatılmanın olduğu ve yaşandığı gerekçesiyle mahkemeye ayrı başvurunun yapılmayacağı, bu tazminatın ve aldatılma iddiasının yalnızca boşanma davası olarak mahkemeye sunulup söz konusu hale gelebileceği net bir bilgi olarak verildi.

Konu ile ilgili hususta belirtilen gerekçede , "Bir kimsenin eşi tarafından aldatılmamayı isteme hakkı şeklinde herkese karşı ileri sürebileceği mutlak bir kişilik hakkı yasalarda yer almadığından, aldatma eylemine katılan üçüncü kişinin aldatılan eşin bir mutlak hakkını ihlal etmesi söz konusu değildir. Başka bir anlatımla evlilik birliğinin tarafı olmayan ve dolayısıyla sadakat yükümlülüğü bulunmayan üçüncü kişinin eşler arasındaki evlilik sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklere uyma zorunluluğu bulunmamaktadır." ifadelerine de yer verildi.

Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 49. maddesinin birinci fıkrasına göre, haksız fiil sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için diğer koşulların yanı sıra zarara sebep olan fiilin hukuka aykırı olmasının arandığı belirtildi. Buna göre davacının aldatılma iddiasında kanıt barındırması gereklidir. Aksi halde dikkate alınmayacak ve duygusal yıpranma göz önüne alınmayacaktır.

Bununla birlikte ilgili hususta (TBK) 49. maddesine göre verilen bilgiler arasında şunlar da yer alıyor, "Evlilik birliği devam ederken, eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişinin, aldatılan eşe karşı manevi tazminat sorumluluğu ile ilgili olarak kanunlarımızda özel bir tazminat hükmü yer almamasına rağmen, haksız fiile ilişkin genel koşulları da taşımayan eyleminden dolayı üçüncü kişi aleyhine yargı kararıyla tazminat sorumluluğu ihdas edilmesi, evlilik birliğinin ve aile bütünlüğünün korunması gibi saiklerle dahi kabul görmemelidir. Üçüncü kişinin katıldığı aldatma eylemi ile bağlantı olmakla birlikte sadakatsizlik olgusundan farklı olarak, bağımsız, özel ve nitelikli bir kişilik hakkı ihlali durumunda, eş söyleyişiyle üçüncü kişinin doğrudan aldatılan eşin kişilik değerlerine yönelik hukuka aykırı bir fiilde bulunması durumunda, manevi tazminat sorumluluğunun doğacağına tereddüt bulunmamaktadır.

Bu kapsamda örneğin, aldatma eylemi ile bağlantılı olarak üçüncü kişinin, aldatılan eşin konut dokunulmazlığını ihlal etmesi, özel yaşamına müdahale etmesi, sır alanına girmesi, ele geçirdiği bazı özel bilgileri ifşa etmesi, kullandığı söz ve diğer ifadeler ile onur ve saygınlığını zedelemesi gibi eylemlerinde hukuka aykırılık unsurunun gerçekleştiği şüphesizdir. Üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen başka bir kişilik hakkı ihlali bulunmadıkça, salt evli bir kişiyle birlikte olmak şeklindeki eyleminden dolayı, aldatılan eşin üçüncü kişiden manevi tazminat isteyebilmesinin mümkün bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."

Yorum yaz
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Genç Tiyatrocu Semahat Dede Tekirdağ’da Hayatını Kaybetti
Genç Tiyatrocu Semahat Dede Tekirdağ’da Hayatını Kaybetti
Küçük Kız Köprüden Atladı Umursamaz Vatandaşlar Selfie Çekti
Küçük Kız Köprüden Atladı Umursamaz Vatandaşlar Selfie Çekti