Kamu İhale Hukuku

Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kamu İhale Hukuku, farklı hukuk disiplinleriyle entegre bir şekilde çalışmakla birlikte, asıl amacı kamu kaynağı kullanılarak yapılan ihalelerde ne tür ilke, usul ve esasların uygulanacağını düzenlemektir. Yapısı gereği diğer hukuk dallarından kendine özgü spesifik ve teknik özellikleri bakımından farklılık gösterir. Bu sebeplerden dolayı uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Kamu İhale Kanunu bir çatı olarak uygulanacak usul ve yöntemleri belirlese de, Kamu İhale Hukuku kendi içerisinde birçok birincil ve ikincil mevzuat barındırır. Kamu İhalelerinde kişi veya kurumların olası keyfiyetlerine kapı aralanmaması adına oldukça sıkı kurallar uygulanır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile belirlenen usul ve yöntemler, kamu kurumları veya kamuya bağlı olarak faaliyet gösteren belediyeler ve özel idarelerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarında veya yapım işlerinde yol göstericidir.

Kamu İhale Hukuku Neleri Kapsar?

Kamu İhale Hukuku, kamu kaynağı kullanan kurum ve kuruluşlar tarafından açılan ihalelerde meydana gelebilecek olası sorunların çözümüyle ilgilidir. Kamu İhale hukukunun temel unsuru, kamu hukukuna tabi olma mefhumudur. Bu mefhum ihale açan kurum ile ihaleye katılım sağlayan veya ihaleyi alan kişi ve kurumlar arasındaki hukuk ilişkisinin tespitinde önemli bir role sahiptir. Kamu İhale Mevzuatı kapsamında da açıkça belirtildiği üzere kamu ihaleleri açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve pazarlık usulü ihale olarak 3 farklı yöntemler yapılır.

Kamu ihalelerinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla ona bağlı belediyeler ve özel idareler, mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri üzerinde ihaleye gider. Kamu İhale Hukuku da tüm bu faaliyetleri kapsayarak sürecin hukuk kurallarına göre yürütülmesine rehberlik eder. Kamu ihale Hukuku kapsamı içerisine giren davalarda, borçlar hukuku kamu mali yönetim ve kontrol kanunu, devlet ihale kanunu, genel sağlık sigortası kanunu, sosyal sigortalar kanunu, ceza hukuku gibi birçok farklı hukuk disiplini ve bu hukuk dallarına ait mevzuatlara da ihtiyaç duyar.

Diğer hukuk dallarına nazaran daha spesifik bir dal olması sebebiyle kamu ihale davalarının bu alanda ihtisas yapmış avukatlar veya hukuk büroları tarafından yürütülmesi elde edilecek sonuçlar açısından oldukça önemlidir. İhale Hukuku Avukatları

  • İhaleye hazırlık,
  • İhale şartnamelerinin incelenmesi,
  • Talep edilen evrak ve dokümanların hazırlanarak ihalelere girilmesi,
  • Anlaşma sağlanan ihalelerin imzalanması,
  • İhale iptallerinin incelenmesi
  • Kamu İhale Kurumu kararlarının incelenmesi, iptali ve sonuçlandırılması gibi süreçleri yürütür.

Kamu ihalelerinde iptal istemi şikayet ve itirazen şikayet olmak üzere 2 farklı şekilde yapılabilmekte olup, idare tarafından ihalenin iptaline karşı alınacak karar sonrasında 5 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu tür itirazların kabulü halinde ihaleye teklif vermiş özel ve tüzel kişiliklerin teklifleri tamamen reddedilerek verilen teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilir. Bu durumda ihaleye katılmak için teklif veren kişiler idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Özellikle ihalenin iptali davaları ve karar sürecinin mutlaka konunun uzmanı bir hukuk bürosu veya deneyimli bir kamu hukuku avukatı tarafından takip edilmesi tavsiye edilir.

Kamu İhale Hukuku ile Ceza Hukuku İlişkisi

Kamu İhale Hukuku kapsamına giren davalarda birçok farklı hukuk dalına ait yasa ve mevzuata ihtiyaç duyulur. Bunlar arasında Kamu İhale Hukuku ile Ceza Hukuku ilişkisi önemli bir yere sahiptir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu(TCK) 235 ve 236. maddelerinde bahsi geçen ihale veya edinimin ifasına fesat karıştırma unsurları ortaya çıkmış ise, Kamu İhale Hukuku suçun maddi ve manevi unsurlarının değerlendirilmesi konusunda ceza hukuku kavramlarıyla yakından ilgilidir.

 

 

Bu Yazıya Tepki Ver