Yeni yıl elektrik ve suda yeni yasayı getirdi

Elektrik, su, telefon, internet gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan borçların icra takibinin elektronik ortamdan yapılmasını öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde yasalaştı.

Yeni yıl elektrik ve suda yeni yasayı getirdi
Yeni yıl elektrik ve suda yeni yasayı getirdi Gizem Zalimalioğlu

Yeni yıl kendi ile birlikte yeni yasaları, yeni yönetmelikleri ve vatandaşın yaşamında yeni bir dönemin kapılarını açtı. Elektrik, su, telefon, internet gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan borçların icra takibinin elektronik ortamdan yapılmasını öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 

Sunulan kanunun kapsadığı alan şöyle, ilgili kanun ve mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklı ve avukatla takibi sağlanan para, borç alacaklarına ilişkin icra takiplerini kapsıyordu. Meclise sunulan tasarıda ise bu borç ve para takiplerinin internet ve uygulama üzerinden yapılması isteniyordu. Teklif kabul gördü, kanunnameye işlendi. 

Peki uygulama nasıl kullanılacak?

Takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulacak. Bu sistem sayesinde, takipler elektronik ortamda kontrol edilecek ve yürütülecek. Alacaklı avukatı, icra takibini başlatmak için UYAP Merkezi Takip Sistemi'nde yer alan takip talebini dolduracak ve talebinin sisteme kaydedilmesinden sonra sistem tarafından ödeme emri verecek.

Takiplerde Merkezi Takip Sistemi harcı alınacak ayrıca icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmayacak. Merkezi Takip Numarası alan ödeme emri ile tebliğ mazbatalı kapalı  zarfa ilişkin bilgiler, sistem üzerinden ilgili PTT'ye iletilecek. PTT, bu  bilgileri borçluya tebliğ edecek. Borç, takip harç ve masraflarıyla birlikte,  ödeme emrinde belirtilen hesap numarasına ödendiğinde takip sona erecek. Borçlu, herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz  edebilecek. Merkezi Takip Sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak da itiraz edilebilecek.

Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesine  rağmen borcun ödenmemesi halinde, alacaklının talebi üzerine icraya devam olunacak daha sonra haciz aşamasına geçilecek. Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarının takibine ilişkin hükümler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan takipler hakkında uygulanmayacak.

Merkezi Takip Sistemi Uygulaması'na yönelik düzenlemeler, 1 Haziran 2019  tarihinde yürürlüğe girecek.

Alıcıdan 50 kuruş alınacak

Alacaklı, UYAP üzerinden Merkezi Takip Sistemi'ne eriştiktikten sonra bilişim sistemleri aracılığıyla dosya safahat bilgileri ile borçlunun mal, hak veya alacağını 50 kuruş karşılığında sorgulayabilecek veya sorgulanmasını talep edebilecek. Bu miktar her yıl artırılacak.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden ise sistemden alacak sorgulaması için ücret alınmayacak.  Alacaklının bir gün içinde aynı dosya üzerinden 5 kez yapacağı sorgudan ücret alınmayacak.

Alacaklı dilerse, haciz talebinde bulunmaksızın UYAP üzerinden, bu  sisteme entegre bilişim sistemleriyle borçlunun mal, hak veya alacağı olup  olmadığını sorgulayabilecek. Ancak sorgulama sonunda detaylı değil sadece mal,  hak veya alacağın genel olarak olup olmadığı konusunda bilgi verebilecek.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca yapılan takiplerde, Merkezi Takip  Sistemi harcı peşin alınacak. Haciz aşamasına geçilmeden Merkezi Takip Sistemi  aracılığıyla sonuçlanan icra takipleri için ayrıca icraya başvurma harcı ile  tahsil harcı alınmayacak.

Yorum yaz
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Cani Evlat Annesini Boğarak Öldürdü
Cani Evlat Annesini Boğarak Öldürdü
Genç Tiyatrocu Semahat Dede Tekirdağ’da Hayatını Kaybetti
Genç Tiyatrocu Semahat Dede Tekirdağ’da Hayatını Kaybetti